image

Pobočky sklenářství


Moravská Třebová

image

Komenského 24
(u nádraží bus)
tel.: 461 316 330
gms.: 608 447 768

Otevírací doba:

PO-PÁ: 8-12 a 13-16 hodSvitavy

image

Olomoucká 1672/24a
tel/fax: 461 541 754
gsm: 608 811 782

Otevírací doba:

PO: 9-12 a 13-15 hod
ÚT: zavřeno
ST: 9-12 a 13-15 hod
ČT: zavřeno
PÁ: 9-12 a 13-15 hod

Moravská Třebová

image

Komenského 24
(u nádraží bus)
tel.: 461 316 330
gms.: 608 447 768

Otevírací doba:

PO-PÁ: 8-12 a 13-16 hod

Svitavy

image

Olomoucká 1672/24a
tel/fax:461 541 754
gsm: 608 811 782

Otevírací doba:

PO: 9-12 a 13-15 hod
ÚT: zavřeno
ST: 9-12 a 13-15 hod
ČT: zavřeno
PÁ: 9-12 a 13-15 hod

Izolační dvojskla, izolační skla

Výroba - izolační skla:

Izolační sklo je tvořeno dvěma nebo třemi tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je tvořena použitím různě širokého profilu. Tloušťka izoskla se pohybuje v rozmezí cca 16 až 30 mm. Profil je plněn vysoušecím prostředkem, který zamezuje kondenzaci vlhkosti v meziskelní dutině.

Skla jsou s profilem spojována trvale pružným plastickým tmelem (butil), vnější okraj je vyplňován trvale pružným tmelem (polyuretan). Technologie dvojího tmelení izolačních skel zajišťuje vysokou odolnost skel vůči mechanickému namáhání.

Tepelná izolace závisí na použitém druhu skla, šířce distančního rámečku a na druhu plynové výplně mezi skly. Tepelně izolační schopnost výrobku je vyjádřena hodnotou koeficient tepelného prostupu "Ug" (W/m2K). Naše výrobky se pohybují v rozmezí od 2,8 do 1,1W/m2K. Technologie výroby izolačních dvojskel rovněž umožňuje splnit vysoké požadavky kladené na světelnou propustnost.

Izolační dvojskla 1

Výroba - izolační skla:

 • Snížení ztrát v porovnání s jednoduchým zasklením o 40 - 48% u trojskla o 65% úspora finančních nákladů na vytápění
 • Ochrana proti hluku
 • Ochrana proti slunečnímu záření
 • Snížení nákladů na údržbu
 • Zvýšení bezpečnosti
 • Ochrana ŽP v závislosti na snížení tepelných emisí
Izolační dvojskla 1

Standardní izolační skla:

Standardní izolační sklo je běžné řešení pro veškerá zasklívání oken, dveří, zimních zahrad a skleněných fasád budov. Je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 - 12 mm oddělených vzduchovou dutinou, jejíž šíře se pohybuje v rozmezí 6 - 24 mm

Plochu izolačního skla lze opticky rozdělit ozdobnou mřížkou, umístěnou v dutině. Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou propustnost a zároveň se má omezit průhled, lze použít do skladby izolačního skla dekorativní sklo (lité sklo - ornament) s vysokou rozptylovou světelnou propustností.

Protisluneční izolační skla

Se vzrůstající plochou skleněné výplně stoupá přeteplení interiéru vlivem slunečního záření. Nahradí-li se vnější čirá tabule sklem s absorpční či reflexní charakteristikou, odbourají se nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti. To umožňuje podstatně snížit náklady na udržování přijatelné teploty v interiéru v průběhu celého roku.

Protisluneční skla lze rozdělit na skla:

 • S absorpční charakteristikou (skla Planibel probarvená ve hmotě v barvách bronz, zelená, šedá a modrá )
 • S absorpční a reflexní charakteristikou (skla Stopsol)

Izolační skla - Planibel

Sklo Planibel barvené ve hmotě absorbuje vysoké množství sluneční energie, a tím zabraňuje jejímu nadměrnému vstupu do interiéru. Barevný odstín skla je do velké míry ovlivněn jeho tloušťkou. Je proto vhodné použít pro celou plochu zasklení jednotnou tloušťku skla. Vysoká absorpce tepelné energie může způsobit vysoký rozdíl teploty skla a proto je vhodné konzultovat nutnost kalení skla z důvodu ochrany před tepelným šokem.

Izolační skla - Stopsol

Stopsol je reflexní protisluneční sklo s velmi tenkou pyroliticky nanesenou vrstvou oxidu kovů. Tato vrstva je velmi trvanlivá a proto je možné orientovat je jak ven, tak i do vnitřku izolačního dvojskla. Orientace vrstvy oxidu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín skla. Sklo Stopsol se vyrábí ve dvou variantách, a to Stopsol Classic se stříbrnou reflexí a lehce jantarovým odstínem, a Stopsol Supersilver se stříbrnomodrým třpytem.

Izolační dvojskla 2

Izolační sklo se zesílenou tepelnou izolací

Izolační sklo se zesílenou tepelnou izolací je moderní izolační sklo nové generace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Vnitřní tabule skla je ve dvojskle nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity - na povrchu skla je nanesena speciální vrstva oxidu kovu, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosahováno výrazného snížení hodnoty součinitele tepla "Ug" (viz. tabulka). Dalšího zlepšení této hodnoty lze docílit výměnou vzduchu v dutině izolačního skla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí. Díky tomu dosahuje izolační sklo takových tepelně izolačních účinků jako třiceticentimetrová cihlová zeď. Průhlednost skla přitom zůstává zachována.

Aby se docílilo více estetických vlastností tohoto speciálního izolačního skla, lze vnější čiré sklo nahradit sklem protislunečním nebo bezpečnostním.

Planibel Top N

Planibel Top N je nízkoemisní sklo, vyrobené z tabule čirého floatu, které je na jedné straně vakuově pokoveno novým Top N povlakem. Bylo vytvořeno speciálně pro použití v izolačních dvojsklech, kde lze dosáhnou vynikajících energetických vlastností, a to kombinací zvýšené tepelné izolace a přímého prostupu solární energie.

Jako součást izolačních dvojskel (skladba: 4 mm - 16 mm argon - 4 mm) může Planibel Top N dosáhnout:

 • Extrémně vysoký světelný činitel prostupu ( LT=79%)
 • Velmi nízký součinitel tepelného prostupu (Ug-hodnota) 1,1 W/m2.K, čímž zajišťuje maximální úspory energie
 • Neutrálního vzhledu při odrazu světla od skla
 • Vysoká hladina celkového činitele prostupu sluneční energie (SF=64%)

Zvukově izolační skla

Další vlastností izolačních skel, významnou zejména pro objekty situované v blízkosti dálnic, letišť, rušných křižovatek apod., je jejich schopnost podstatně snížit vstup hluku z vnějšího prostředí do interiéru. Nejčastěji používanou veličinou z hlediska akustických vlastností skleněných výplní je index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovány v jednotkách dB a určující izolační schopnost prvku proti zvuku šířícímu se vzduchem.

Zvukově izolačních vlastností se u dvojskel dosahuje několika způsoby jejich složení:

 • Izolační skla s rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí a dutinou mezi skly vyplněnou směsí obsahující těžký plyn. Tato skla se vyznačují schopností izolovat zvuk především středních a vysokých frekvencí. Těžkým plynem nelze plnit izolační dvojskla v nichž je použit silikon
 • Izolační dvojskla s rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí a rozšířenou dutinou mezi skly. Tato skla jsou vhodná pro ochranu před hlukem nízkých frekvencí
 • Izolační skla u nichž je namísto jedné nebo dvou jednoduchých tabulí skla použito sklo vrstvené Connex.
 • Izolační skla u nichž je namísto jedné nebo obou jednoduchých tabulí skla použito vrstvené sklo Giessharz - nalévané speciální pryskyřicí. Izolace nízkých frekvencí může být dosaženo rozšířením dutiny mezi skly

Zvukově izolační skla, která mají ve skladbě vrstvené sklo mohou sloužit zároveň jako bezpečnostní zasklení.


Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou

Normální izolační sklo může při rozbití způsobit i těžká zranění. Pro zasklení výplní dveří, skleněných stěn, pro nástropní zasklení apod. mají proto izolační skla s bezpečnostní charakteristikou rozhodující význam. Vedle ochrany před zraněním také chrání před vloupáním a vandalismem.

Ochranné zasklení zahrnuje izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, sklem s drátěnou vložkou nebo v kombinaci s bezpečnostní kovovou mřížkou.

 • Kombinace s tvrzeným sklem - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky
 • Kombinace se sklem vrstveným - snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Zvyšuje bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. Rozbití nebo prostřelení). Přispívá ke ztlumení. Sortiment těchto skel se dále rozšiřuje možností kombinovat je s barevnými a reflexními skly
 • Kombinace se sklem s drátěnou vložkou - integrita a stabilita skla zůstává rovněž zachována v případě působení ohně. Při požáru je zabráněno rozšiřování plamenů a zplodin hoření (požární odolnost)