image

Pobočky sklenářství


Moravská Třebová

image

Komenského 24
(u nádraží bus)
tel.: 461 316 330
gms.: 608 447 768

Otevírací doba:

PO-PÁ: 8-12 a 13-16 hodSvitavy

image

Olomoucká 1672/24a
tel/fax: 461 541 754
gsm: 608 811 782

Otevírací doba:

PO: 9-12 a 13-15 hod
ÚT: zavřeno
ST: 9-12 a 13-15 hod
ČT: zavřeno
PÁ: 9-12 a 13-15 hod

Moravská Třebová

image

Komenského 24
(u nádraží bus)
tel.: 461 316 330
gms.: 608 447 768

Otevírací doba:

PO-PÁ: 8-12 a 13-16 hod

Svitavy

image

Olomoucká 1672/24a
tel/fax:461 541 754
gsm: 608 811 782

Otevírací doba:

PO: 9-12 a 13-15 hod
ÚT: zavřeno
ST: 9-12 a 13-15 hod
ČT: zavřeno
PÁ: 9-12 a 13-15 hod

Zateplování oken

Popis současného stavu okenního fondu:

Při hodnocení současného technického stavu oken v rodinné zástavbě, nájemních bytech nebo ve vícepodlažních budovách institucí nebo firem, musíme konstatovat značnou zanedbanost. Tento stav způsobuje stálé zvyšování tepelných ztrát a jeho postupným zhoršováním nebude možné zjednat nápravu jinak, než nákladnou a komplikovanou výměnou oken. Ve většině případů lze včasným zásahem předejít kritické situaci a provedením opravy prodloužit životnost těchto zařízení včetně získání stejných technických parametrů, jako u nových oken.

Hlavní úpravy, které je nutno provést:

 • Okenní konstrukce potřebuje obnovit nátěry vč. provedení nutných oprav konstrukce a ovládacích mechanizmů (pokud již nebylo provedeno)
 • Všechna okna zateplit, t.j. osadit do oken kvalitní izolační skla, která zároveň výrazně utlumí hluk
 • Utěsnit obvodovou spáru při zachování nutné vzduchové průvzdušnosti
 • Zabezpečit výměnu vzduchu bezprůvanovým větráním

Řešení problematiky využitím zateplovací metody BET System:

Metoda vychází z potřeby zachování původní konstrukce oken tak, aby se snížily finanční náklady proti provádění jejich komplexní výměny. Tato úspora dle dosavadních výsledků činí průměrně 70% bez nátěrů a repase oken.

Princip zateplení spočívá ve výměně jednoduchého skla vnějšího okenního křídla, prostřednictvím štíhlé, speciální profilové lišty z PVC, za izolační sklo. Tento způsob provedení je ojedinělý v ČR a má dlouhou tradici hlavně v Německu, Francii a Rakousku. Firma toto zateplování provádí 10 let a má s ním bohaté zkušenosti. Pro potřebu zabezpečení externích montáží máme cca 100 partnerských firem po celé České republice s těmito firmami úzce spolupracujeme tak, aby byla dodržena kvalita montáží a mohly být ihned aplikovány novinky, nové materiály a postupy.


Způsoby zateplování oken, řezy zateplených oken

Pro ilustraci uvádíme řezy oknem a různými způsoby zateplení:

Zateplovaní 1
Křídlo,kde je vyměněna jednoduchá tabule skla za izolační dvojsklo
Zateplovaní 2
Řez původním zdvojeným okenním křídlem
Zateplovaní 3
Zdvojené křídlo, kde je vyměněno vnější sklo za izolační, vnitřní jednoduché sklo zůstává
Zateplovaní 4
Jednoduché sklo vyměněno za sklo izolační, vnitřní jednoduché sklo vyjmuto a nahrazeno krycí plastovou lištou

Pro účinnou výměnu vzduchu montujeme specielní regulovatelné větrací klapky, kterými umožníme vyměnit cca 1/2 obsahu vzduchu v užívaných místnostech za hodinu.


Zateplování oken - Zásady při zateplovacích pracích

Všechny operace se provádějí bez zásahu do původní konstrukce oken, vyvolaných stavebních úprav a respektují všechna specifika t.j. provedení oken, jejich tvaru a barvy.

Použité komponenty jako izolační skla a PVC lišty mají dokladovanou jakost a životnost.

Modernizace je prováděna rychle a bez omezení provozu užívaných prostor. Způsob provádění montáže nových izol. skel je připraven tak, že je možno, aby si zájemce mohl tuto montáž provést sám z kompletně dodaných dílů.

Izolační dvojskla:

 • Dodavatelé jsou renomovaní výrobci, kteří mají osvědčení jakosti zvláště ve vztahu na dodržení technicko- fyzikální vlastnosti a životnosti dvojskel. Dodávají se dle požadavků zákazníka na velikost koef. U, barvu a ornamenty skel, vnitřní příčky, stupeň odhlučnění, zvýšenou bezpečnost atd.

Montážní lišty:

 • Dodavatelem je německý výrobce, má doklad o kvalitativním osvědčení granulátu PVC. Sortiment druhů umožňuje prakticky montovat izolační skla do jakéhokoliv okna, bez úpravy jeho původní konstrukce.

Okapnice:

 • Dodávají a montují se z hliníkového, nebo ocelového povrchově upraveného plechu

Břitová těsnění:

 • Materiál je kombinace tvrdého a měkčeného PVC se samolepící vrstvou, bez tvarové paměti.

Trubičková těsnění:

 • Dodávají se z měkčeného PVC a lepí se silikonovým tmelem do rohu meziokenní spáry

Provětrávací lišty:

 • Jsou pevnou součástí izolačního dvojskla, nemontují se do každého skla, ale dle potřeby výměny vzduchu v dané místmosti. Jsou ručně regulovatelné a barevné provedení bílé.

Cenová kalkulace:

 • Na každou zakázku se provádí cenová kalkulace, na každé sklo zvlášť, vč. termínu plnění, která po odsouhlasení odběratelem se stává závazným obchodním aktem.

Získané efekty při zateplování oken

Úspora vynaložených finančních prostředků proti komplexní výměně oken ve výši cca 70%, při stejné kvalitě izolačních dvojskel jak u naši metody BET System, tak u PVC oken. Výrazné zlepšení celkového stavu oken a prodloužení životnosti.

Technické parametry:

 • Zvýšení tepelné izolace dle součinitele prostupu tepla U (dříve„k“ ) W/m2K, na použitém izolačním skle
 • Izolační dvojsklo - standardní, kde U = 2.95
 • Zlepšené, kde U = 1.4
 • Výborné, kde U = 1.1
 • Snížení vzduchové průvzdušnosti do oblasti dané čs. normami

Zlepšení průhledu okny, která se nebudou rosit při změnách teploty (nutno dodržet provozní režim místností) a díky rovným, skleněným tabulím nebude zkreslován průhled. Snížení nákladů na budoucí údržbu.